SIA TOPO PRO
TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA
Dabā esošās situācijas virszemes objektu (ēkas, ceļi, reljefs u.c.) uzmērīšana un pazemes inženierkomunikāciju attēlošana topogrāfiskajā plānā un saskaņošana ar inženierkomunikāciju tīklu turētājiem.

Topogrāfiskais plāns nepieciešams šādos gadījumos:

✔️Visu veidu ēku būvniecības projekta izstrādei
✔️Visu veidu inženierkomunikāciju projektu izstrādei (ūdensvads, kanalizācija, elektrība, gāzes vadu u.c.)
✔️Visu veidu ceļu projektu izstrādei
✔️Detālplānojumu izstrādei
✔️Zemes ierīcības projekta izstrādei
✔️Un citu projektu izstrādei.
RAKSTI MUMS
info@topopro.lv
ZVANI MUMS
+371 26302666
+371 29198828
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram